Právě si prohlížíte <strong>Výsledek zápisu do 1. třídy</strong>

Výsledek zápisu do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí

Na základě zápisu konaného na ZŠ a MŠ Chotěvice dne 14. 04. 2023 bylo k zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2023/2024 přijato celkem 5 dětí s následujícími pořadovými čísly:

1, 2, 8, 9, 11.

Poznámka: Pořadová čísla jsou zapsaná na zápisní knížce.

Nejpozději do 31. 5. 2023 rozhodne ředitel školy ve správním řízení o odkladu zahájení povinné školní docházky, a to na základě podané žádosti doložené předepsanými doporučeními.

V Chotěvicích, 9. 5. 2022

Mgr. František Šubert,
ředitel školy