Právě si prohlížíte Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023-2024

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023-2024

Informace o průběhu zápisu k povinné školní docházce:

(1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z
formální části, a je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a
souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a
případně dalších činností s dítětem.
(2) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte, po
předložení předepsaných dokladů, požádá o zápis dítěte k plnění
povinné školní docházky.
(3) Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem
trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte
pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní
připravenosti.

Informace k odkladu školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce (od 1. 4. do 30. 4. 2023), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

František Šubert, ř.š.

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Žádost o odklad