Povinně zveřejňované údaje

1. Název subjektu

Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice, okres Trutnov

2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Základní škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Zřizovatelem je obec Chotěvice.

3. Organizační struktura

Organizační struktura je uvedena na webových stránkách školy

4. Kontaktní spojení

Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou v rubrice kontakty.

4.1 Poštovní adresa

ZŠ a MŠ Chotěvice
Chotěvice 74
543 76 Chotěvice 

4.2 Adresa pro osobní návštěvy

Stejná jako poštovní.

4.3 Telefonní čísla

Ředitel školy               776 270 817
Sborovna ZŠ              733 644 050
Mateřská škola           733 644 051
Školní jídelna             733 644 052
Školní družina            733 644 053

4.4 Datová schránka

Datová schránka školy: m7xy5c 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:            86-0303080247/100

Školní jídelna:      224129823/0600

6. IČ:              75018209

IZO školy:           102 578 079

RED IZO:            650 063 651

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů

Školní řád

Školní vzdělávací program

Výroční zpráva

Přehled dokumentů najdete zde