You are currently viewing Krizové opatření vlády ČR ze dne 26.2.2021

Krizové opatření vlády ČR ze dne 26.2.2021

Na základě krizového opatření vlády ČR ze dne 26.2.2021 se provoz Základní školy a Mateřské školy Chotěvice ode dne 1. 3. 2021 upravuje následovně:

1) Přerušuje se provoz Mateřské školy Chotěvice ode dne 1. 3. 2021 do odvolání.

Dětem z posledního roku předškolního vzdělávání bude nabídnuto vzdělávání distančním způsobem. Návod pro přístup do aplikace Teams je uveden na těchto stránkách školy (www.zschotevice.cz).  

2) Žáci 1. a 2. ročníku základní školy přecházejí na distanční výuku s minimální denní dotací dvou vyučovacích hodin on line výuky. Návod pro přístup do aplikace Teams je uveden na těchto stránkách školy (www.zschotevice.cz). 

3) Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku bude probíhat povinné vzdělávání distančním způsobem jako dosud.

4) Provoz školní družiny je přerušen.

5) Je povolena osobní přítomnost dětí a žáků při individuálních konzultacích (podpůrná opatření, příprava na přijímací zkoušky na gymnázium).

6) K vyzvednutí učebnic, sešitů, pracovních sešitů a jiných osobních věcí se můžete dostavit v pondělí 1.3.2021 od 7:00  do 16:00 h, dále pak dle předběžné telefonické dohody.

 
Mgr. František Šubert, ř.š.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021