Český jazyk - 1. ročník, školní rok 2020-2021 – 2. pololetí

Starší zadání

Přehled předpokládaného učiva v týdnu 9. - 13. 11. 2020

Český jazyk

ŽA – str. 18-19 – nové Tt; tleskání slabik, vyvození slabik; čtení slov a krátkých vět

Psaní

str. 11,8,9 – slabiky le, li, lu + slova melu, milé apod.; psací t + slabiky a krátká slova

Přehled předpokládaného učiva v týdnu 9. - 13. 11. 2020

Český jazyk

ŽA – str. 18-19 – nové Tt; tleskání slabik, vyvození slabik; čtení slov a krátkých vět

Psaní

str. 11,8,9 – slabiky le, li, lu + slova melu, milé apod.; psací t + slabiky a krátká slova

Starší zadání

Přehled učiva v týdnu 2. - 6. 11.

Český jazyk

ŽA – str. 16-17 – nové Pp; tleskání slabik, vyvození slabik; čtení slov a krátkých vět

Psaní

str. 6,7,10 psací m + tvoření slabik me, mi, mu; psací l – nácvik