Český jazyk - 2. ročník, školní rok 2020-2021 – 2. pololetí

Starší zadání

Přehled předpokládaného učiva v týdnu 9. - 13. 11. 2020

Český jazyk

PS – str. 21-25 – samohlásky krátké/dlouhé/dvojhlásky; opakování Druhy vět; mluvní cvičení

Psaní

str. 17 -18 – Co děti dělají; Oprav nepovedené psaní Péti

Přehled učiva v týdnu 2. - 6. 11.

Český jazyk

PS – str. 18-20 – samohlásky krátké/dlouhé; opakování Druhy vět

 

Psaní

str. 15 -16 – tvoř věty k obrázkům