Český jazyk - 3. ročník Školní rok 2020-2021 – 2. pololetí

Starší zadání

Probírané učivo: od 11.1. do 15.1. 2021

Český jazyk

Procvičování

 • Slovní druhy – podst. jména, slovesa, spojky, předložky
 • Rod a číslo podst. jmen
 • Vyjmenovaná slova po B, L, M – rozdíly v psaní i/y
 • Přídavná jména

Učebnice str.76 – 85

 • Vyjmenovaná slova po P – dokončení
 • Rozdíly v psaní i/y po P
 • Sloh – Rozhovor (uč. str. 80)

Čtení

 • Honzíkova cesta – Vzhůru za Honzíkem!
 • Čítanka – str. 43 – 46, čtení s porozuměním

Psaní

 • 14-15

Probírané učivo: od 4.1. do 8.1. 2021

Český jazyk
Učebnice a pracovní sešit     

 • Vyjmenovaná slova po P (nové učivo)
 • Sloh – Zima (uč. str. 68)

Procvičování

 • Slovní druhy – podst. jména, slovesa, spojky, předložky…
 • Rod a číslo podst. jmen
 • Procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, rozdíly v psaní i/y

Čtení

 • Honzíkova cesta – Za kocourem v lese
 • Čítanka – str.43 – 46

Probírané učivo: od 23. do 27. 11. 2020

Český jazyk

Pondělí 23.11.

Učebnice
54/7  – písemně
PS 30/6 – dodělat práci z hodiny

Procvičujte VS po B a po L na PC.

Čtení
Čítanka
str.37-38

Úterý 24.11.2020

Se sešitem na VS budeme pracovat při hodině.

Učebnice
52/5 – ústně
42/5

Čtení (do pondělí)
Honzíkova cesta – Koza na silnici

Středa 25.11.2020

Učebnice – 49/5
PS 33/14

Psaní (do pondělí)
str.12

Čtvrtek 26. 11.

PS 38/4

Pátek 27. 11.

Učebnice
54/7 a) – ústně

Pracovní sešit
38/5

Osmisměrky (do pondělí)
str. 26

Probírané učivo: od 16. do 20. 11. 2020

Český jazyk
Vyjmenovaná slova procvičujte na PC (e-mail – odkaz)

Pondělí – 16. 11.

Učebnice

 • 52/1,2 – vzlykat, lysý
 • 52/4 – ústně
 • PS 31/b

Středa – 18. 11.

 • Při češtině stále pracujte s přehledy VS po B a L

Učebnice

 • 42/1 – napište 7 vět do sešitu ČJ D
 • 53/3,4 – plyš, pelyněk
 • PS 30/6.

Čtvrtek – 19.11.

Učebnice

 • 53/6 – písemně do ČJ D, druhou větu změň na větu tázací

Pátek – 20.11.

 • PS 33/13
 • Procvičování VS na PC

Čtení

Honzíkova cesta – O vepříku princovi

Čítanka

 • 25 báseň Listopad – přednes
 • 60 – Kruťák

Psaní

Str. 10

Osmisměrky

Str.25

Učíme se doma - 10. - 13. listopadu 2020

Český jazyk

Učebnice
VS po L

 • stále pracujte s vytištěnou tabulkou VS, jako při hodinách
 • 48/1, 2,3 – ústně
 • do sešitu Čj domácí vypište z učebnice slova příbuzná

Učebnice

 • 49/1,2 – přečíst
 • 50/5 – do sešitu Čj domácí napiš 6 vět
 • 51/1,2,3 – ústně

Pracovní sešit

 • PS 32/8
 • PS 50/3,4 – ústně
 • PS 31/a

Psaní

 • 9 – dokončit stránku
 • 10 – celá strana

Čtení

 • Honzíkova cesta – Honzíkův sen (do pátku)
 • Do sešitu ze čtení napiš název kapitoly a vypiš z článku 5 podst. jmen a 5 sloves

Osmisměrky

 • str. 24 – doplň, najdi, zapiš

Učíme se doma - 9. listopadu 2020

Pondělí – 9. 11. 2020

Český jazyk
Učebnice

 • 44/3 – a – e (ústně), f-i opiš do sešitu z Čj školní a cvičení vypracuj dle zadání
 • 41/4 – ústně (dělali jsme podobné cvičení na hodině)
 • PS 26/13 – dodělat (začali jsme společně)

Čtení

 • Čítanka – Co ještě nevím (zkuste tento krátký článek vyprávět svými slovy)
 • Dočti kapitolu Honzík pouští draka (zítra budete vyprávět)

Učíme se doma - 4. - 6. listopadu 2020

ČESKÝ JAZYK

Středa – 4. 11. 2020

 • PS 24/6 – ústně (pracujte vždy s tabulkou VS a určujte, zda se jedná o vyjmenované nebo příbuzné slovo)
 • PS 24/7 – doplňte a v každé větě podtrhněte sloveso vlnovkou
 • PS/8 – doplň a napiš jen 2 věty

Čtení

 • Čítanka – str. 32, do sešitu ze čtení napiš název článku a vypiš všechna křestní jména, příjmení a názvy měst (do 6.11. – pátek)

Čtvrtek – 5. 11. 2020

 • PS 27/17 – b) – doplň a pak napiš do sešitu Čj domácí, podtrhni všechna VS a slova příbuzná

Učebnice

 • Str. 44 – Slova souznačná
 • 44/1 – přečti si článek a zamysli se nad významem vytučněných slov

Psaní

Str. 8 – dokončit

 
Pátek – 6.11.

Učebnice

 • 44/2 – druhý sloupeček napište do sešitu Čj D a ke každému slovu vymyslete slovo podobného významu (můžeš i více slov)
 • PS 25/12 – slova napište a 3 z napsaných slov užij ve větách
 • Vytisknout přehled VS po L

Psaní

 • Str. 9 – 6 řádků

Osmisměrky

 • Str.23 – doplň, najdi, zapiš

Čtení

Honzíkova cesta – Honzík pouští draka

 • Do sešitu ze čtení napiš název kapitoly a vypiš 3 věty rozkazovací a 2 věty tázací. 

Učíme se doma - 2. - 3. listopad 2020

Pondělí – 2. 11. 2020

Český jazyk

 • PS 27/18 – očíslujte dle abecedy a v názvech měst zakroužkujte všechny obojetné souhlásky
 • Procvičujeme vyjmenovaná slova
  Dle tabulky si zopakujte VS, která máme už probraná a víme, co znamenají.
 • PS 23/3 – vypište aspoň 3 příbuzná slova k vyjmenovaným slovům (použijte učebnici str. 38-41)
 • PS 26/14 – ústně

Čtení

 • Honzíkova cesta – kapitola Přišla koza (přečíst do středy 4.11.)

Úterý – 3. 11. 2020

Český jazyk

 • PS 26/14 – písemně do ČJ školní (v prvních 3 větách vyznačte podst.jména a slovesa)
 • PS 26/15 – a,b, e
 • PS 26/16

Psaní

Str.8 – 5 řádků

Učíme se doma: 19. - 23.10.2020

Pondělí – 19.10.

Pracovní sešit
str. – 14/7, 9 – nezapomeňte do závorky zdůvodnit

Vyjmenovaná slova po B

 • Prohlédněte si na doporučených odkazech (z minulého týdne – odkaz č.1 , odkaz č.2) znova obrázky s vyj.slovy po B a přečtěte si také slova příbuzná.
 • Kdo chce, můžete zkusit i cvičení…

Být
Učebnice
str.38/1,2,3 – přečtěte si pozorně tato cvičení, vysvětlím, až se uslyšíme

Pracovní sešit
23/1,2
23/3 – pouze první řádek

Úterý – 20.10.

Pamatujte, co jsme si dnes řekli (co je slovo vyjmenované a co je slovo příbuzné): 

 • Ve všech vyjmenovaných slovech a ve slovech s nimi příbuzných píšeme tvrdé Y.
 • Ve slovech, která nejsou vyjmenovaná ani příbuzná s vyjmenovanými píšeme měkké i.

Učebnice
str. 38 – ráno jsme probrali vyj. slovo BÝT.

Do školního sešitu si toto slovo napište a k němu vypište všechna příbuzná (už víme, která to jsou) z článku 38/1.

Pamatujte na rozdíl mezi BÝT a BÍT!
str. 39/6  – zkuste si ústně udělat toto cvičení, zítra společně procvičíme

Středa – 21.10.

PS – 23/4 – doplňte dle zadání a vlnovkou označte všechna slovesa

Učebnice
Str.39/1,2,3 – cvičení si aspoň 2x přečtěte, vytučněná slova

Psaní
Str. 6 – nedělat slova souřadná

Čtvrtek – 22.10.

Učebnice
38/4 – přečti
39/1,2 – přečti a vypiš si slova, kterým nerozumíš

Pracovní sešit
25/10 – doplňte TUŽKOU
25/11

Čtení
str.26 – Poklad na silnici (čtěte denně po krátkých úsecích)

Pátek – 23.10.

Učebnice
40/3 – všimněte si vytučněných příbuzných slov ke slovu BYLINA
40/4 – připravte si ústně
39/6 – do sešitu Čj domácí napište prvních 6 vět.

Psaní
str. 7 – nemusíte vypracovat najednou

Osmisměrky
str. 22 – nemusíte vypracovat najednou

Středa – 14.10.2020

Pracovní sešit

str. 12/14 – doplňte chybějící písmenka, do školního sešitu napište 4 věty a splňte úkol v zadání 
str. 13/3 – napiš věty rozkazovací dle vzoru (Nehrbte se. Vyzdob si pokoj….), zakroužkuj  B nebo P
str. 21/ 2 – dělali jsme dnes společně ve škole, tak cvičení dodělejte, umíte to
str.21/ 3 – pište velká psací písmena abecedy
21/5, 6 – pokud si pozorně přečtete zadání, zvládnete cvičení udělat sami, bez pomoci rodičů

Pokračujte ve čtení  další kapitoly –  Honzíkova cesta.

Čtvrtek – 15.10.2020

Pracovní sešit

10/7 – cvičení je na tvrdé a měkké souhlásky, hravě zvládnete sami, pracujte pomalu, s rozmyslem

12/15 – doplňte neúplná slova (předtím si pravopis zdůvodněte stejným způsobem jako ve škole) a splňte další úkol v zadání

17/19 – doplňte správně V nebo F

Domácí úkol

 • Do cvičného sešitu si napište do sloupečku (bude to přehlednější) PŘÍJMENÍ všech vašich spolužáků ze třídy.
 • Do sešitu ČJ D je potom seřaďte podle abecedy (zde pište už do řádku).

Čtení

Str. 24 (dokončení na str.25) – zajímavé čtení, čtěte jednou potichu a pak nahlas (pozor na čárky a klesnutí hlasem na konci věty).
Začněte se učit básničku Koulelo se koulelo (nalepena v sešitě ze čtení – termín:  do 23.10. (pátek)

Pátek – 16.10.2020

 • 17/20 – doplňte správně S nebo Z (ústně si zdůvodněte)
 • Než se pustíme do nového učiva, zopakujte si (často to píšeme na tabuli..)

Hlásky dělíme na:

 • samohlásky (a, e, i, ….)
 • souhlásky: tvrdé, měkké a obojetné

tvrdé a měkké souhlásky už známe a nyní se budeme učit, jaké Y,I  se píše po obojetných souhláskách (b,f,l,m, p,s, v, z)

Vyjmenovaná slova po B

Pracovní sešit

 • Prohlédněte si v PS kartonovou přílohu (hned za str.32), nevyndávejte ji a přečtěte si  na první straně všechna červeně napsaná slova s Y po B – sloupeček (do příštího týdne se je naučte zpaměti)
 • postupně se k nim budeme učit slova příbuzná, ve kterých se píše také Y
 • Doporučuji se podívat na níže uvedené: 

https://www.mojecestina.cz/article/2008091106-vyjmenovana-slova-po-b

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

 • to prozatím bude stačit (prosím o sdělení do mailu, kdo tyto stránky nemůže využívat)

Čtení + VV

 • Učte se básničku Koulelo se koulelo (zaměřte se na přednes)
 • Sešit ze čtení – zapište název čtvrté kapitoly z knihy Honzíkova cesta a krátce zkuste napsat obsah přečteného. Nakreslete obrázek.

Úkol na víkend: 

 • dočíst čtvrtou kapitolu Honzíkova cesta (hlasité čtení, zkuste rodičům vyprávět)
 • M PS 27/1,2 a sloupeček vpravo