Matematika - 3. ročník Školní rok 2020-2021 – 2. pololetí

Starší zadání

Probírané učivo: od 11.1. do 15.1. 2021

Matematika

Opakujeme        

 • Násobení a dělení, násobky čísel (vzestupně, sestupně)
 • Procvičování slovních úloh – krát méně, krát více, o kolik, dohromady
 • Zaokrouhlování
 • Čtvercová síť, čtverec – shodné strany

PS –  Matematika 2. díl – str. 11-13

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ, slovní úlohy

Probírané učivo: od 4.1. do 8.1. 2021

Matematika

PS – Matematika 1. díl – dokončení sešitu 

 • Opakování násobení a dělení, násobky čísel (vzestupně, sestupně)
 • Procvičování slovních úloh – krát méně, krát více
 • Opakování geometrických pojmů – vrcholy, protější a vedlejší strany, čtvercová síť
 • Mnohoúhelníky (obecně)

PS –  Matematika 2. díl – str. 3-10

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ, slovní úlohy

Probírané učivo: od 23. do 27. 11. 2020

Matematika

Pondělí 23.11.

PS 45/4

Úterý 24.11.

Denně si procvičujte násobení a dělení a příklady na sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky. K procvičování používejte PC a kartičky s příklady.

PS 46/1-3

Středa 25.11.

PS 46/1,2

 Čtvrtek 26.11.

PS 48/1,2

Pátek 27.11.

PS 49/3
PS 50/1

Probírané učivo: od 16. do 20. 11. 2020

Matematika

Procvičujte násobky, procvičujte příklady s kartami násobení a dělení. Zaměřte se také na příklady sčítání a odčítání v oboru do 100 (70-28, 40+37, 54-32, 15+64). Využívejte cvičení na procvičování na PC (e-mail – odkaz). 

Pondělí – 16.11.

PS 41/SÚ
PS 41/1,2

Středa – 18.11.

PS 42/1,2,3
PS 42/4 – pro dobrovolníky

Čtvrtek – 19.11.

PS 43/1
PS 44/1

Pátek – 20.11.

Geometrie

Procvičujte si na papír rýsování přímek a úseček.
Do sešitu narýsuj úsečku KL = 10 cm. V polovině úsečky vyznač bod M.

Pro dobrovolníky:

Narýsuj: úsečku CD = 8cm, na úsečce CD vyznač bod A tak, aby platilo: CA = 5 cm.
Úsečku CA vyznač barevně.

Učíme se doma - 10. - 13. 11. 2020

MATEMATIKA

 • PS 38/2,3,4
 • začněte vyrábět kartičky násobení a dělení 9
 • PS 39/2,3
 • PS 39/4 – pro dobrovolníky
 • PS 40/1,2,3
 • Do sešitu z geometrie narýsuj:
  – Úsečky: AB = 4cm, KL = 8 cm, OP = 6 cm.
  – Vyznač bod C,D,E, H, M, který nepatří ani jedné z úseček.
  – Vyznač bod T, leží na úsečce AB.
  – Vyznač bod R, který leží na úsečce OP.
 • PS 44/2,3
 • Procvičujte s kartičkami stále násobení a dělení, tak jak to děláme při hodinách. Pokud můžete, procvičujte i na počítači (viz odkazy).

Učíme se doma - 9. listopad 2020

MATEMATIKA

Pondělí – 9. 11. 2020

 • Procvičujte násobení a dělení do 7 a násobení 8 na kartičkách nebo na PC https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
 • PS 37/SÚ ve žlutém rámečku (dodělejte zápis do čtvercové sítě)
 • PS 37/1,2 a sloupeček (kdo si není jistý, může pracovat s kartičkami)
 • PS 38 /1 – SÚ pro dobrovolníky

Učíme se doma - 4. - 6. listopadu 2020

MATEMATIKA

Středa – 4. 11. 2020

 • Stále procvičujte násobení a dělení 2 – 7, na kartičkách nebo na PC na:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

 • PS 35/1,2
 • PS 35 – sloupeček, u výsledků vyznač modře sudá čísla a zeleně čísla lichá
 • PS 35 /3

 
Čtvrtek – 5. 11. 2020

 • Vyrobit kartičky na násobení a dělení 8 (do pondělí)
 • Ústně – procvičujte násobky 8, vzestupně i sestupně
 • PS 36/1,2,3

Pátek – 6.1. – geometrie

 • PS 16/4,5 – opakování
 • PS 48/3,4 – SHODNÉ ÚSEČKY = STEJNĚ DLOUHÉ (probírali jsme minulý rok)
 • PS 34/ sloupeček (pomozte si kartičkami)

Matematika - učíme se doma: 2. - 3. listopad 2020

Pondělí – 2. 11. 2020

 • Procvičujte násobení a dělení do 7, na kartičkách nebo na PC na těchto stránkách (znáte ze školy)
  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
 • PS 31/2 – (doplňte do příkladu číslo m a n a vypočítejte)
 • PS 31 – sloupeček (pracujte s kartičkami)
 • PS 33 /ze sloupečku vyberte libovolných 8 příkladů a napište je do 2 sloupečků do sešitu M školní

Úterý – 3. 11. 2020

 • PS 34/1
 • PS 34/3 – u SÚ nejprve napište 7 slov ze čtyř písmen, pak až vypočítejte a odpovězte
 • PS 34/ sloupeček (pomozte si kartičkami)

Učíme se doma: 19.10 a 21. - 23.10.2020

Pondělí – 19.10.

Na kartičkách procvičujte násobení a dělení do 6.

Pracovní sešit
28/1 – krát méně (dělíme!)
28/2 – můžete si pomoci kartičkami s výsledky
29/1

Středa – 21.10.

 • Procvičovat násobky (i sestupně – pozadu), násobení a dělení 2,3,4,5, 6.

Pracovní sešit
29/ – sloupeček vpravo
29/3 – první sloupeček, další dva nejsou povinné

Čtvrtek – 22.10.

 • PS 29/3 – vyberte si z tohoto cvičení 10 příkladů a zapište je do dvou sloupečků do domácího sešitu z matematiky

Násobení 7

 • začněte vyrábět kartičky na násobení a dělení 7…
 • říkejte si násobky 7 za sebou (i pozpátku)
 • str.30/1,2,3 (lehké)

Pátek – 23.10. 2020

 • Procvičujeme na kartičkách násobení a dělení
 • PS – 31/1,
 • 32/1 – lehká SÚ
 • 34/2

Středa – 14.10.2020

 • jako rozcvičku si dejte hru s kartičkami, místo tabulky použijte papír a na něj pište výsledky…dál už víte jak postupovat…
 • vystřídejte všechny příklady na násobení a dělení do pěti (s přestávkou) 
 • pak zkoušejte už šestku, také násobky, zkuste jako dnes – pozadu

Pracovní sešit

 • Str. 21/2 – pozorně čtěte zadání, nejprve spočítejte závorku, napište tužkou výsledek a pak počítejte dále
 • 21/3 – než začnete, zopakujte si na str. 17, co je sudé a liché číslo
 • spočítejte správně sloupeček příkladů vpravo
 • 22/1,2 – je to jen kreslení…přečtěte si ale předtím pozorně opět zadání úloh

Čtvrtek – 15.10.2020

 • Začněte jako obvykle kartičkami s násobením a dělením, vyberte si to, co vám ještě moc nejde.
 • Budou – li mít rodiče čas, mohou vám dát pětiminutovku.

Pracovní sešit

Str. 25/1,2 – hodiny a čas jsme probírali ve druhé třídě, tato cvičení určitě zvládnete sami

Str.26 – přečtěte si slovní úlohu v rámečku, podobné jsme dělali (nezapomeňte, že PO 6 kusech znamená, že v jednom balení je 6 kapesníků).

26/1,2,3,4 – krátká cvičení na násobky 6 a pár příkladů, zvládnete sami bez pomoci rodičů

Pátek – 16.10.20204

Opakování

 • do sešitu z geometrie narýsujte:
 • 5 přímek – pojmenujte je
 • úsečky EF = 5 cm, KL = 8cm a GH = 10 cm
 • na každé úsečce vyznačte bod X (patří dané úsečce)

Pracovní sešit

 • 22/ 3,4
 • 23/1 – barevně rozliš geometrické TVARY a TĚLESA
 • 24/2 – pozor, tělesa jsou jen v jiné poloze