Matematika - 4. ročník Školní rok 2020-2021 – 2. pololetí

Starší zadání

Matematika 4. třída listopad 2020

▪ Počítání zpaměti – dělení str. 25; Další procvičování na str. 26 – 29

▪ Dělení se zbytkem

Hledáme nejbližší menší násobek daného dělitele než dělenec:

20 : 3 =

Nejbližší násobek čísla 3 (dělitel) než 20 (dělenec) je 18.  18: 3 = 6 ; 6×3=18, do 20 zbývají 2.

20 : 3 = 6 zb. 2

▪ Počítání se závorkami str. 35 (Přednost mají výpočty v závorkách.)

▪ Násobení do 1000 zpaměti

▪ Dělení do 1000 zpaměti

▪ Jednotky času

Geometrie:

▪ Přímka, úsečka, polopřímka – nanášení úseček na polopřímku (1. díl: str. 40)

▪ Geometrická tělesa (opakování – stěny, hrany, vrcholy)

▪ Rýsování rovnoběžek

▪ Rýsování kružnice – střed, poloměr, průměr

Pracovní sešit 1. díl: str. 25 – 52

 Výuka probíhá distančním způsobem. Pro lepší spolupráci je žádoucí, aby žáci byli vybaveni stolním počítačem nebo notebookem, s odpovídajícím internetovým připojením. 

Matematika 4. třída od 15. do 23. října 2020

  • Hlavní látka k opakování je násobilka.

Na základě násobilky pak můžeme probírat dělení.

  • Dělení dvojciferného čísla číslem jednociferným

48 : 4 = 40:4 + 8:4 = 10 + 2 = 12

Příklady na str. 20 č. 1 (rozklad a rozpis)

Dělenec : dělitel = Podíl

D : d = P

Cvičení strana 20 – 21

  • Tucet = 12 kusů

Str. 22

Další pojmy: mandel, kopa, veletucet

  • Procvičování dělení str. 25 – 26