Tematické plány na únor 2021 - 4. ročník

Vlastivěda

Netradiční výlety v ČR
Památky UNESCO v ČR
Opakování – Kraje ČR
Souhrnné opakování látky z 1. dílu učebnice

Přírodověda

Ekosystémy v přírodě

  • U lidských obydlí – rostliny, živočichové
  • Ekosystém les – význam lesa, lesní patra, rostliny, živočichové

Příroda v zimě

Skupenství látek

Starší zadání

Výuka online – přibližný plán pro 4. ročník do konce listopadu

Vlastivěda

POVRCH ČR
Uč. str. 23,24, 25/PS 14,15

VODSTVO ČR
Uč. str. 26,27.28/PS16,17

Přírodověda

2. ŽIVÁ PŘÍRODA

Druhy obratlovců
Uč. str. 20, 21, 22, 23/PS str. 9, 10, 11, 12

Ve dnech 13. 10. – 1. 11. 2020 probíhá výuka distančním způsobem – on-line přes Skype. Ve 4. ročníku probíráme následující učivo:

Vlastivěda

KRAJE A KRAJSKÁ MĚSTA

Liberecký kraj

Uč. str. 10

Královéhradecký kraj

Uč. str. 10

Pardubický kraj

Uč. str. 11

V PS str.14, 15, 16, 17

Přírodověda

ŽIVÁ PŘÍRODA

Rostliny

Uč. str. 16, 17/PS str. 7, 8

Živočichové

Uč. str. 18, 19/PS str. 9,10