Tematické plány na únor 2021 - 4. ročník

Podstatná jména

  • Vzory podstatných jmen
  • Skloňování rodu středního (vzor MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ)
  • Procvičování

Sloh: Telefonujeme.

Starší zadání

Výuka online – přibližný plán pro 4. ročník do konce listopadu

Český jazyk

STAVBA SLOV
Uč. str. 16, 17/PS str. 18,19

Předpony od-, nad-, pod-, před- a tvarově stejné předložky
Uč. str. 18 – 19/PS str. 20,21

Předpony vz-, roz-, bez- a předložka bez
Uč. str. 19, 20/PS str. 22, 23

Sloh – dopis – uč. str. 24
VS – B – Uč. 25 – 30/PS do str. 34

Čtení – průběžně, čteme s rozborem vybrané ukázky prózy a zařazené básně, zpaměti Sedm psíků – str. 47

Český jazyk 4. třída 13. 10. – 1. 11. 2020

Slabika – hláska – písmeno – abeceda

Uč. str. 12 – 14/PS str. 13 -17

Slohové cvičení – Členění textu

Uč. str.15

STAVBA SLOV

Uč. str. 16, 17/PS str. 18,19

Předpony od-, nad-, pod-, před- a tvarově stejné předložky

Uč. str. 18 – 19/PS str. 20,21

Předpony vz-, roz-, bez- a předložka bez

Uč. str. 19, 20/PS str. 22, 23