Tematické plány na únor 2021 - 5. ročník

Skloňování podstatných jmen rodu středního

  • Vzory: MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ

Procvičování

Shrnutí o podstatných jménech

Přídavná jména

  • Druhy přídavných jmen
  • Skloňování přídavných jmen tvrdých

Sloh

  • Osnova vypravování
  • Vypravování

Starší zadání

Výuka online – přibližný plán pro 5. ročník do konce listopadu

Česká jazyk

Slovesa

Zpúsob podmiňovací – Uč. str. 32, 33, PS str. 27, 28, 29

Procvičování – Uč. str. 34, PS str. 30, 31

Shrnutí o slovesech – Uč. str. 35

Sloh – líčení zážitků. Uč. str. 36

SKLADBA

Základní větné členy Uč. str. 37, 38, PS str. 32

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný Uč. str. 38, 39, PS str. 33, 34

Věty s podmětem nevyjádřeným Uč. str. 40, 41, PS str. 34, 35

Čtení – průběžně, čteme s rozborem vybrané ukázky prózy a zařazené básně

Ve dnech 13. 10. – 1. 11. 2020 probíhá výuka distančním způsobem – on-line přes Skype. V 5. ročníku probíráme následující učivo:

Slovesa

Čas přítomný, minulý, budoucí

Uč. str. 25 – 28 /PS str. 20 – 23

Slovesný způsob

Uč. Str. 28 – 33 / PS str. 24 – 30