Matematika - 5. ročník Školní rok 2020-2021 – 2. pololetí

Starší zadání

Matematika 5. třída – listopad 2020

 

List.

Písemné násobení a dělení

Opakování  Str. 41 Slovní úlohy č. 2 a 3;

Písemné dělení cv. č. 3

20 h

 

Str. 42 Písemné odčítání cv. č. 1

Slovní úlohy č. 2, 3, 4

 

Přímka, polopřímka, úsečka

Rýsování přímek – přímka, polopřímka;

Vzájemná poloha přímek: různoběžky (mají jeden společný bod – průsečík, rovnoběžky, mimoběžky; Úsečka;

Konstrukce trojúhelníku.

 

Pravidelný šestiúhelník

Kružítko, pravítko (pokyny na straně 44)

Společný postup. Procvičování str. 45 a 46

 

Přirozená čísla větší než milion

Číselné třídy a řády

Psaní a čtení čísel ˃ milion Cvičení str. 47 -55

Průběžné procvičování početních výkonů (zpaměti i písemně).

Výuka probíhá distančním způsobem. Pro lepší spolupráci je žádoucí, aby žáci byli vybaveni stolním počítačem nebo notebookem, s odpovídajícím internetovým připojením.

Matematika 5. třída – od 15. října do 23. října 2020

 1. Krychle – opakování (matematika str. 26)
 2. Počítání zpaměti str. 27 č. 1 a 3 (sčítání a odčítání)
 3. Písemné výpočty – sčítání a odčítání (str. 27 č. 2 a 4, str. 29 č. 1)
 4. Počítání zpaměti: 
  Násobení desítek, násobení jednociferným činitelem, dělení se zbytkem. (Učebnice str. 29)
 5. Písemné násobení jednociferným činitelem (str. 31 č. 1)
 6. Dělení zpaměti – dělenec i dělitel má na konci nuly (opakování)
  Další procvičování uvedených výpočtů.
 7. Písemné sčítání a odčítání (opakování).