Tematické plány na únor 2021 - 5. ročník

Vlastivěda

Sousední státy ČR

 • Slovensko
 • Polsko
 • Německo
 • Rakousko

Evropa

 • Poloha
 • Povrch
 • Vodstvo
 • Podnebí

Přírodověda

Planeta Země

 • Podnebné pásy – opakování
 • Přizpůsobení živočichů životním podmínkám + ZOO, botanické zahrady
 • Přírodní společenstva: lesa, vody, pole, u lidských příbytků

Člověk – lidské tělo

 • Vývoj člověka
 • Kostra

Starší zadání

Výuka online – přibližný plán pro 5. ročník do konce listopadu

Vlastivěda

KRAJE A KRAJSKÁ MĚSTA

Olomoucký kraj
Uč. str. 18, 19/ PS str. 15

Moravskoslezský kraj
Uč. str. 20, 21/ PS str. 16

Zlínský kraj
Uč. str. 22, 23/ PS str. 17

Jihomoravský kraj
Uč. str. 24, 25/ PS str. 118

Přírodověda

ČLOVĚK V PŘÍRODĚ

Neživá příroda
Uč. str. 22 – 33/PS str. 15, 16, 17, 18, 19, 20

Ve dnech 13. 10. – 1. 11. 2020 probíhá výuka distančním způsobem – on-line přes Skype. V 5. ročníku probíráme následující učivo:

Vlastivěda

KRAJE A KRAJSKÁ MĚSTA

Liberecký kraj

Uč. str. 12, 13/ PS str. 12

Královéhradecký kraj

Uč. str. 14, 15/ PS str. 13

Pardubický kraj

Uč. str. 16, 17/ PS str. 14

Přírodověda

ČLOVĚK V PŘÍRODĚ

Neživá příroda

Uč. str. 16 – 22/PS str. 12, 13, 14