Právě si prohlížíte ZÁPIS 2021

ZÁPIS 2021

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce se tímto na ZŠ a MŠ Chotěvice stanoví celé období měsíce dubna, tedy od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva proti COVID-19.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením lze organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Formální část zápisu spočívá v podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, včetně dalších požadovaných dokladů, jednou z následujících cest:

  • zaslání vyplněných a podepsaných formulářů poštou;
  • podání do datové schránky školy (ID schránky: m7xy5c);
  • zaslání e-mailem s elektronickým podpisem vyplněných formulářů;
  • vhození do poštovní schránky u vchodu do školy;
  • osobním podáním ve dnech 15. a 28. dubna 2021, od 7:00 do 17:00 hodin.

V posledním případě je možné si jednotlivě školu prohlédnout, a proto je vhodné si návštěvu předem dohodnout, aby bylo možné dodržet veškerá ochranná opatření, případně provést i motivační pohovor s dětmi.

Podání žádosti obsahuje následující listiny: žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ, kopie rodného listu dítěte, souhlas se zpracováním osobních údajů.

Formuláře lze stáhnout a vytisknout též ze stránek školy www.zschotevice.cz a také obce Chotěvice, případně kontaktovat ředitele školy na čísle 776 270 817.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad, podají žádost o přijetí a zároveň žádost o odklad zahájení povinné školní docházky.

V Chotěvicích dne 8. 3. 2021

Mgr. František Šubert, ředitel školy


Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Žádost o odklad