Právě si prohlížíte Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče a milé děti,

školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022. Toto datum je pro některé z Vás významné tím, že právě Vaše dítě půjde poprvé do školy, aby zahájilo poměrně dlouhou cestu přípravy do života, jehož součástí je i povinná školní docházka. Nelze zastírat, že pro každou rodinu to určitá změna bude, ať už se děti a rodiče na školu těší, nebo ji někdo bere jako nevyhnutelné zlo. Čas nezastavíme, a proto je lepší, když se na to budeme dívat z té lepší stránky. Vzdělávání je součástí celého našeho života, ale školní docházka v raném věku je plná objevů, překvapení a krásných zážitků se spolužáky ve škole i na mimoškolních akcích, ačkoli její zahájení bývá spojeno s nemalými a zcela pochopitelnými obavami. Nechme je ale stranou a podívejme se na organizaci vyučování.

Organizace vyučování v novém školním roce bude následující:

Školní družina I. (1., 2. a 3. ročník); Školní družina II. (4. a 5. ročník)
Platba obědů po zahájení školního roku .
Od druhého ročníku se žáci budou povinně učit anglický jazyk.
V prvním ročníku probíhá příprava na výuku anglického jazyka formou zájmového kroužku.
V prvním ročníku žáci dostanou zdarma veškeré učebnice, sešity a většinu školských potřeb.
Případné další potřeby pak dle pozdějších pokynů.


Organizace školního roku 2022/2023 je následující:

 • Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
 • Ve středu 28. září 2022 je státní svátek.
 • Podzimní prázdniny připadnou pak na středu 26. a čtvrtek 27. října 2022.
 • V pátek 28. října 2022 je státní svátek.
 • Ve čtvrtek 17. listopadu 2022 je státní svátek.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023.
 • Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 • První pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2023 (vydání vysvědčení).
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou v okrese Trutnov od 6. března do 12. března 2023.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. V pátek 7. dubna 2023 je svátek.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Případné změny budou včas oznámeny a projednány.


Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek, 1. září 2022, od 8:00 hodin a potrvá do 9:00 hodin, kdy děti mohou odejít domů, nebo zůstat ve ŠD do 16:00 h.

Děti nastupující do 1. třídy si mohou k zahájení připravit básničku nebo písničku.


V Chotěvicích dne 16. 8. 2022 S pozdravem
Mgr. František Šubert,
ředitel školy