Právě si prohlížíte Průběh výuky na Základní škole a Mateřské škole Chotěvice od 12. 4. 2021

Průběh výuky na Základní škole a Mateřské škole Chotěvice od 12. 4. 2021

Základní škola:

Ve škole je povolena osobní přítomnost všech žáků školy, a to v homogenních skupinách (samostatné třídy a třídy spojených ročníků). Vyučování bude probíhat bez přerušení, tedy bez „rotace”.

Školní družina:

Školní družina bude fungovat v jednotlivých odděleních dle běžného režimu, a to následovně:

  • Ráno od: 6:30 h do zahájení vyučování dle rozvrhu
  • Odpoledne do: 16:00 h
  • Odchody žáků ze ŠD je nutné upřesnit písemně, pokud se budou lišit od času a způsobu odchodu zapsaném v přihlášce do ŠD.

Mateřská škola:

Ve škole je povolena osobní přítomnost dětí v posledním roku předškolní výchovy a dětí předepsaných skupin pracovníků.

Podmínky provozu:

  • Do školy žáci vstupují s nasazenými rouškami, které používají dle stanovených pravidel. V mateřské škole dětí roušky nenosí.
  • Samotestování žáků ve škole na přítomnost viru Sars-CoV-2 v pondělí a ve čtvrtek neinvazivními testy. U menších dětí lze za přítomnosti a s pomocí rodičů. V mateřské škole testování probíhá vždy za pomoci rodičů.
  • Podrobnější informace v dalších souborech a také viz video.
  • Žáci, kteří se nepodrobí uvedeným testům, zůstávají doma v domácím vyučování. Jejich nepřítomnost ve škole je tak omluvenou absencí.

 

Podrobnější informace v dalších souborech ke stažení:

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO – leták pro žáky

TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO – leták pro rodiče