Právě si prohlížíte Výsledek zápisu do 1. třídy

Výsledek zápisu do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí

Na základě zápisu konaného na ZŠ a MŠ Chotěvice dne 21. 04. 2022 bylo k zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023 přijato celkem 11 dětí s následujícími pořadovými čísly:

1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18.

Poznámka: Pořadová čísla jsou zapsaná na zápisní knížce.

Nejpozději do 31. 5. 2022 rozhodne ředitel školy ve správním řízení o odkladu zahájení povinné školní docházky, a to na základě podané žádosti doložené předepsanými doporučeními.

Mgr. František Šubert, ředitel školy
V Chotěvicích, 25. 4. 2022