Právě si prohlížíte Obnovení provozu Mateřské školy

Obnovení provozu Mateřské školy

OZNÁMENÍ
o obnovení provozu Mateřské školy pro všechny zapsané děti

Provoz Mateřské školy Chotěvice ode dne 26.4.2021 přechází do
běžného režimu. Do školy tak mohou přijít všechny zapsané děti,
které nevykazují známky nakažlivého onemocnění.

Od tohoto data se v MŠ zároveň upouští od antigenního testování.

Tato změna je v souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19.4.2021.
Prosíme rodiče, aby návrat dítěte do MŠ projednali telefonicky s paní učitelkou do 24.4.2021.

V Chotěvicích 20. 04. 2021

František Šubert,
ředitel školy