Právě si prohlížíte Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2021-2022

Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2021-2022

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy tak, aby odpovídaly platným epidemiologickým opatřením. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2021 do 16. května 2021.
Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

Kritéria pro příjem dětí do MŠ Chotěvice se nemění. 

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobním podáním: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Doporučuje se tedy předběžná dohoda termínu.

Datum pro osobní podání žádostí o přijetí dítěte do MŠ Chotěvice je pátek 14. května 2021, od 13:00 do 17:00 h.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí dodat jejich prostou kopií, kterou lze v případě osobního podání pořídit ve škole.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.                                                                          

Vzory listin:
1) Žádost o přijetí dítěte do MŠ
2) Souhlas se zpracováním osobních údajů