Právě si prohlížíte <strong>Rodiče a škola</strong>

Rodiče a škola

Při hodnocení letošní závěrečné besídky celý nevelký pedagogický sbor naší školy se s povděkem pozastavil nad tím, že velmi důležitý podíl na příjemné atmosféře a poklidném průběhu představení měli diváci, kterými byli především rodiče, prarodiče a další přátelé žáků a školy. Počet diváků předčil naše očekávání, na některé se ani nedostalo místo k sezení, teplé letní počasí s ovzduším v sále udělalo své, ale nic z toho nenarušilo souznění mezi diváky a vystupujícími, malými začínajícími umělci. Řekli jsme si, že by bylo dobré ještě nějak veřejně poděkovat a zdůraznit, že jsme si toho všimli a že jsme za to vděční.

Když jsme šli v úvahách ještě dále, uvědomili jsme si, že po celý školní rok, ba po celá poslední léta, kam sahá naše živá paměť, jsme se mohli těšit z velmi dobré vzájemné spolupráce s rodiči, z tolerance a vzájemného respektu. Je možné, že tento pocit byl částečně umocněn končícím školním rokem, očekáváním školního tábora, který je i pro nás určitou odměnou a příjemnou událostí, kdy žáky poznáváme zase v úplně jiné situaci, nebo blížící se delší dovolenou, která učitelky a učitele čeká.

Že to byl jen vliv částečný, který přiživoval naši spokojenost, nám potvrdil úplný závěr školního roku, kdy nás velice zahřála slova díků a uznaní, ale i jiné projevy vděčnosti rodičů a žáků odcházejících od nás z pátého ročníku do jiných škol z okolí. Doufáme, že budou na naši školu stále vzpomínat v dobrém a budou nás často navštěvovat, abychom se mohli potěšit z jejich dalšího prospívání.

Obratem se dostávám k základní myšlence našich úvah. Žáky vždy pochválíme za dobrou práci a spolupráci, povzbudíme je, odměníme a poděkujeme jim většinou dobrou známkou, projevíme nadšení z jejich dobrého výsledku. A co rodiče, jejichž většinou kladný postoj a aktivní spolupráce se školou jsou nedílnou součástí jejích úspěchů i neúspěchů? Chtěl bych, aby právě toto uvědomění a výše uvedené úvahy byly oním poděkováním, které nikdo nečeká, všichni přece plníme jen své povinnosti, ale …

S přáním krásného léta
František Šubert, ředitel ZŠ a MŠ Chotěvice
V Chotěvicích 19. 07. 2023