Právě si prohlížíte Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče a milé děti,

měsíc září se nezadržitelně blíží a mnozí z Vás se určitě těšíte na zahájení nového školního roku, jen kdyby to bylo tak nějak normální, bez různých opatření, jejichž účinnost je stěží měřitelná. Je pravda, že určité zkušenosti máme již z minulého školního roku, a tak doufejme, že tyto zkušenosti ve školním roce 2021/2022 nebudeme muset využívat. Pro jistotu však vládní činitelé stanovili na prvních 10 dnů nového školního roku některá preventivní opatření, která musí určitým způsobem naplnit každá škola.

Navzdory této situaci chceme, aby se všichni žáci na zahájení nového školního roku těšili. Největší obavy určitě mají děti, které zahajují povinnou školní docházku.

Vážení rodiče žáků první třídy, Vaše dítě půjde poprvé do školy, vydá se na poměrně dlouhou cestu přípravy do života.  Je to cesta plná objevů, překvapení, krásných zážitků se spolužáky, ale její zahájení bývá spojeno s nemalými, zcela pochopitelnými obavami. V současnosti je navíc život nás všech zatížen určitou nejistotou vyplývající ze stávající pandemické situace.

Jak tedy bude začátek školního roku na naší škole vypadat z pohledu stanovených opatření?

  • Testování žáků proběhne ve dnech 2., 6. a 9. září. Stejně jako v minulém období budeme používat neinvazivní antigenní testy, a to na výběr ze slin nebo šetrným způsobem z nosu. Při testování pomáhají pracovníci školy.
  • Jelikož je naše škola málotřídní a celkový počet žáků se navíc citelně snížil, není možné organizovat výuku, aniž by se žáci z různých ročníků nemuseli spojovat. Za těchto podmínek je nošení roušek ve společných prostorách bezpředmětné.
  • Rodiče vstupující do školy a ostatní návštěvy však musí nošení respirátorů respektovat.

 

Organizace vyučování v novém školním roce bude následující:

Celkový počet žáků: 37
Počet tříd:  3

Třídy a spojení ročníků

Třída

Ročníky

Počet ž.

Celkem

Třídní učit.

I.

1.

5

 

10

Mgr. Zuzana Břeňová

2.

5

II.

4.

13

13

Mgr. Alena Ticháčková

III.

3.

7

14

Mgr. Marcela Šimanovská

 

5.

7

Školní družina I. (1., 2. a 3. ročník); Školní družina II. (4. a 5. ročník); Přihlášky v den zahájení.
Platba obědů po zahájení školního roku (do 16. září); Přihlášky v den zahájení. 
V první třídě výuka angličtiny probíhá formou zájmového předmětu. Od druhého ročníku se žáci budou povinně učit anglický jazyk dle vzdělávacího programu.
V prvním ročníku žáci dostanou zdarma veškeré učebnice, sešity a školské potřeby.
Případné další potřeby pak dle pozdějších pokynů.

 

Organizace školního roku 2021/2022 je následující:

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
V úterý 28. září 2021 je státní svátek.
Podzimní prázdniny připadnou pak na středu 27. a pátek 29. října 2021.
Ve čtvrtek 28. října 2021 je státní svátek.
Ve středu 17. listopadu 2021 je státní svátek.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
První pololetí bude ukončeno v pondělí 31. ledna 2022 (vydání vysvědčení).
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou v okrese Trutnov od 28. února do 6. března 2022.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022. V pátek 15. dubna 2022 je svátek.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Případné změny budou včas oznámeny a projednány.

 

Závěrem dovolte, abych Vás žáky a rodiče žáků nastupujících do 1. třídy pozval na slavnostní zahájení školního roku 2021/2022, které proběhne ve středu, 1. září 2021, od 8:00 hodin a potrvá do 9:00 hodin, kdy děti mohou odejít s rodiči domů, nebo zůstat ve ŠD do 16:00 h.

 

V Chotěvicích dne 17. 8. 2021                                  

Mgr. František Šubert,
ředitel školy